Obchodní podmínky

 

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup
v tomto internetovém obchodu

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB
Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě-objednávce,vytvořené v internetovém obchodě NAYROUSE COSMETIC a je pro provozovatele obchodu NAYROUSE COSMETIC i pro kupujícího závazná. Jak nakupovat v internetovém obchodu Nayrouse Cosmetic zde

Provozovatel internetového obchodu NAYROUSE COSMETIC (dále jen prodejce) se zavazuje, že svým odběratelům - kupujícím (dále jen kupující) bude dodávat  jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.
Odesláním vyplněné objednávky kupujícím přes internetový obchod NAYROUSE COSMETIC nebo emailem či telefonickým zrealizováním objednávky se rozumí závazné uzavření kupní smlouvy a zákazník vyjadřuje svůj souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.
V případě, že jsou při objednávce chybně, či nedostatečně vyplněny osobní údaje kupujícího, vyhrazuje si prodejce právo kupujícího kontaktovat za účelem doplnění chybějících nebo chybně vyplněných údajů.
V případě, že mezi vznikem a vyřízením objednávky došlo k navýšení ceny objednaného zboží, kupující dostane toto zboží za cenu, při které jej objednával. Technická změna cen a jejich omylů je vyhrazena, objednávka je platná až po jejím aktualizování.

3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY
O potvrzení objednávky je proveden databázový záznam. Kupující je o úspěšném uzavření objednávky automaticky informován elektronickou poštou. Přijaté objednávky jsou závazné, není vyžadováno žádné další potvrzení objednávky. Každá objednávka musí obsahovat kontaktní údaje kupujícího (jméno a příjmení, doručovací adresa, platný email, telefonický kontakt), způsob platby za zboží a objednané výrobky s označeným kódem nebo číslem, popř. názvem a druhem výrobku.

Potvrzením objednávky vzniká mezi prodejcem a kupujícím řádná kupní smlouva dle §40 a
§44 občanského zákona. Veškeré zboží je až do úplného zaplacení kupujícím majetkem prodejce. Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník §544-545, zákon č.40/1964 Sb) dle našich obchodních podmínek. Kupující, kteří si objednají zboží a nezaplatí objednávku, případně si následně nevyzvednou expedovanou zásilku na dobírku, budou vyzváni k uhrazení vzniklých nákladů k odeslání zboží a manipulační poplatek (smluvní pokuta)ve výši 1000,-Kč.Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši.
Upozorňujeme,že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazené smluvní pokuty), budou podstoupeny a předány společnosti k vymáhání pohledávek včetně všech nákladů s tím spojených. Objednávku může kupující stornovat maximálně do 48 hodin od objednání.

4) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY
Každou objednávku má právo kupující zrušit do doby, než bude přijata ke zpracování, nejpozději však do 48 hodin telefonicky, e-mailem bez udání důvodu. Stačí uvést jméno,e-mail, číslo objednávky a popis objednaného zboží či služby. Číslo objednávky obdrží zákazník v potvrzovacím emailu bezprostředně po přijetí objednávky.

Prodejce si vyhrazuje právo objednávku zrušit nebo upravit, za předpokladu:
- když se podstatně změnila cena výrobku, popř. objednaný výrobek není dlouhodobě dostupný
- jestliže zákazník nedodržel tyto Všeobecné obchodní podmínky nebo s nimi nesouhasil nebo v minulosti opakovaně nepřevzal výrobky
O zrušení objednávky ze strany prodejce je povinnen prodejce o této skutečnosti informovat zákazníka na některý z uvedených kontaktů při přijetí objednávky.


5) BALNÉ A POŠTOVNÉ
Objednané zboží bude kupujícímu zasláno poštou jako dobírka, popřípadě formou balíku (při platbě předem na bankovní účet prodejce) či osobním předáním na základě domluvy.
Ke každé ceně objednávky
 nižší než 1500,-Kč bude připočtena částka poštovné ve výši 189,-Kč včetně dobírky a pojištění a bude zahrnuta do celkové částky objednávky.


6) CENA A PLATBA ZBOŽÍ
Cena zboží uvedená v internetovém obchodě Nayrouse Cosmetic  je prodejní cenou včetně DPH. V ceně není započítáno balné a poštovné.                                                                   Způsob úhrady zboží:
- na dobírku přepravci (kurýrovi) při doručení zásilky. Kupující zaplatí cenu za zboží + dobírku (při ceně objednávky do 1500,-Kč) 189,-Kč včetně pojištění (viz ceník České pošty).
- hotově při osobním odběru v Ostravě. V tomto případě není účtováno balné ani poštovné a kupující zaplatí pouze cenu zboží.
- hotově při spěšném doručení zboží kurýrnímu přepravci PPL (GLS)-kupující zaplatí cenu za objednané zboží a poplatek za pojištění 189/160/130,-Kč podle hodnoty (ceny) objednávky až do výše 2500,-Kč.
- platba PŘEDEM převodem na účet prodejce. Kupující zaplatí cenu zboží a dopravné 129,-Kč (při ceně objednávky do 1500,-Kč). Zvolí-li kupující bezhotovostní formu úhrady za objednané výrobky, je povinnen tuto platbu provést bez odkladu. Číslo účtu prodejce a variabilní symbol bude kupujícímu zaslán mailem. Prodejce v tomto případě zaplatí také pojištění obchodního balíku během přepravy (viz ceník České pošty). Při objednávce zboží v internetovém obchodu Nayrouse Cosmetic (od hodnoty) 2500,-Kč je platba vždy PŘEDEM převodem na účet prodejce! Doprava je vždy ZDARMA.

7) DODACÍ LHŮTA
Všechny výrobky jsou expedovány do 3.-10. pracovních dnů prostřednictvím české pošty (dále jen doručovatel) po obdržení objednávky po celém území ČR.U zboží skladem zpravidla do 3.-5.dnů. V případě delší dodací lhůty (dovolená, předvánoční období, zimní období - zhoršené dopravní podmínky, technické problémy) bude kupující informován prostřednictvím emailu nebo kontaktu uvedeného v objednávce. Provozovatel internetového obchodu Nayrouse Cosmetic nezodpovídá za dodací lhůty přepravce.

Nebude-li některé zboží výjimečně skladem, vyhrazuje si prodejce právo tuto dobu prodloužit a o této skutečnosti kupujícího informovat. Kupující má v takovém případě taktéž právo od kupní smlouvy odstoupit a v případě, že již zaplatil platbu za zboží předem, peníze mu budou nejpozději do 5-ti pracovních dnů navráceny v plné výši převodem na jeho bankovní účet, případně hotově vyplaceny nebo poukázány poštovní poukázkou typu C.
Při platbě převodem předem na účet prodejce expeduje prodejce zboží kupujícímu až po připsání platby na účet. Platbu na účet očekává prodejce do 3. pracovních dnů od objednání zboží. Pokud nebude v tomto termínu objednávka uhrazena,bude stornována bez nutnosti souhlasu kupujícího. Prodejce má v takovém případě právo zrušit objednávku bez upozornění!Při zrušení objednávky kupujícím z jakéhokoliv důvodu, je v souladu s dobrými mezilidskými vztahy tuto skutečnost prodejci oznámit mailem nebo telefonicky, aby prodejce zboží nerezervoval.

Veškeré zboží je při přepravě pojištěno. V případě poškození nebo ztráty, odešle prodejce ihned nové. Požadujete-li objednané zboží doručit co nejdříve nebo urychleně, objednávku udělejte v pracovní den do 12,oo hodin a zvolte způsob dodání PPL/balík do ruky. Zásilku s objednaným zbožím platíte kurýrovi při doručení. V případě osobního odběru kontaktujte našeho prodejce nejbliže Vašemu bydlišti v sekci KONTAKTUJTE NÁS.

S každou zásilkou obdrží kupující fakturu-dodací list, který slouží jako záruční list pro případnou reklamaci. UPOZORNĚNÍ! Při objednávce na dobírku je úložní doba zásilky na poště pouze 7 dní! Poté se zásilka vrátí prodejci. Za opakované poslání zásilky kupujícímu účtuje prodejce poplatek 149,-Kč! V případě, že kupující nepřevezme zásilku a zboží se prodejci vrátí, účtuje nejdříve prodejce tomuto kupujícímu náklady spojené s expedicí zboží a dopravu,tj. balné, poštovné-dobírečné + pojištění ve výši 199,-Kč. Kupující tuto částku zaplatí složenkou nebo převodem na účet prodejce nejpozději do 3.pracovních dnů, podklady k úhradě zašle prodejce písemně kupujícímu. Neuhradí-li kupující stanovené náklady ani po písemném sdělení, bude po kupujícím následně prodávající požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 1000,-Kč. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazené smluvní pokuty), budou postoupeny k vymáhání pohledávek včetně všech nákladů s tím spojených. 

8) VÝMĚNA ZBOŽÍ

V případě potřeby nepoužité a nepoškozené zboží prodejce vymění za jiný druh, pouze však do 14 dnů od převzetí zboží kupujícím. Zboží stačí zaslat doporučeným balíkem (nikoliv na dobírku) na adresu prodejce. Náklady spojené s vyměňováním hradí v plné výši kupující.
Po dohodě může být navrácení zboží provedeno formou výměny za jiné zboží v téže hodnotě. Takto vyměněné zboží bude kupujícímu zasláno spolu s další objednávkou nebo samostatně
(v tomto případě bude účtováno poštovné).


9) REKLAMACE A ZÁRUKA
Prodejce vyřizuje veškeré reklamace v souladu s platnými zákony. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit prodejci. Za vady vzniklé vinou přepravce prodejce neručí.
Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Kupující má rovněž právo reklamovat zboží bez udání důvodu do 14-ti dnů od převzetí zboží.
Záruka se nevztahuje na                    
a) vady vzniklé běžným používáním
b) nesprávným použitím výrobku
c) nesprávným skladováním

Postup při reklamaci
1) informovat prodejce o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně předem
2) zboží  je nutné zaslat jako doporučený balík (nikoliv na dobírku) na adresu prodejce
3) do zásilky uvést případný důvod reklamace a adresu kupujícího
4) přiložit doklad - kopii o nákupu reklamovaného zboží v internetovém obchodě Nayrouse Cosmetic

Prodejce vyřizuje reklamaci dle zákona č.634/1992 Sb. do 30-ti dnů od převzetí reklamovaného zboží.

Podmínky pro vrácení zboží
- výrobky lze vrátit do 14-ti dnů od data nákupu pouze s písemným odůvodněním, které je součástí zásilky se zbožím
-
výrobky musí být v neporušeném originálním obalu
-
k výrobku musí být přiložen doklad o koupi (nebo jeho kopie)

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude reklamace uznána a zboží bude vráceno na náklady odesilatele zpět.
Reklamované zboží s případným uvedením důvodu reklamace nebo požadavků na výměnu je nutné zaslat
DOPORUCENĚ a POJIŠTĚNÉ na adresu prodejce.

Při požadavku na vrácení peněz je nutné uvést jednu z následujících možností a případné doplňující informace
(číslo účtu, adresu apod.)

Způsob vrácení peněz za vrácené zboží.
1. Poštovní poukázkou - v tomto případě prodejce odečte 79,-Kč poplatek České poště za službu + pojištění
2. Bankovním převodem do 7.pracovních dnů po obdržení reklamovaného zboží (nutné uvést číslo účtu) - zde prodejce odečte poplatek 49,-Kč za službu České poště.
3. Částku za reklamované zboží je možné odečíst z následující (nové) objednávky kupujícího.
Při převzetí zásilky je kupující povinen zkontrolovat její celistvost a neporušenost. Je-li zásilka poškozena, tuto kupující v žádném případě nepřebírá a neprodleně kontaktuje o této skutečnosti prodejce. Za škodu vzniklou při přepravě zboží odpovídá dopravce.

K tomu však zákon stanoví několik podmínek
zboží musí být v původním, nepoškozením obalu, včetně visaček či cedulek 
zboží musí být dobře zabalené, aby se nepoškodilo při přepravě
u zboží musí být přiložen doklad o koupi (kopie) a písemné vyjádření kupujícho o vracení zboží
zboží musí být zasláno na adresu prodávajícío, náklady s doručením hradí kupující
Pokud tyto podmínky vrácené zboží nesplňuje, prodejce si vyhrazuje právo vrátit kupujícímu poměrnou část z ceny, vzhledem k opotřebení či použití výrobku. Cena poštovného ani balného se do vrácené částky neapočítává! Prodejce vyřizuje reklamaci dle zákona č. 634/1992 Sb. do 30-ti dnů od převzetí reklamovaného (vraceného) zboží.Reklamační řád internetového obchodu Nayrouse Cosmetic zde

10) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodejcem a kupujícím a vstupují v platnost 1.2.2017 a jsou platnými zákony České republiky. Prodejce si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změna se však neuplatňuje zpětně na již přijaté objednávky.   

 

 

 

 

 

 

zpět
| Exit316 | Grafický design | ProChrist | Shipito | Najdi Slevu | ONCZ.NET | Evropský katalog | ETARGET | Nejnižší ceny | MMS | Holiday | A-PRAHA | Inteligentní plastelína | Last Minute | In-oblečení | Ceny Zboží | Accommodation in Prague | Najdu Zboží | Cenový Rádce.cz | Sladká kytica | Hledej Ceny | Premium Flora | Čokoláda GOLDKENN | Job3000 | Acanashop | Sbírej fazole | Wedos | USA SERVIS | INVIA | Internetmarketing | Astratex | Autanet | Na jídle záleží | SEO Asistent | WEBSURF | Evrsoft | Zeewa | Kofi DXN Europe | TWR | SuperLink | Nama | Xmode | Jiří Zmožek | ŽywaWoda | Facebook | Pro zdraví | Šperky | SeoSurf | Lidé.cz | Šumperské.info | ČCE | FCC | Ubytování | PageRank | Ověřené internetové obchody | NETLOG | Red Mushrooms | Chemitrails | Autofólie-tónování autoskel | Finclub | Parfémy FM Group | MějSeHezky | Pozemky Unhošť | Linia | Katalog | Netinzerce | Zvýšení návštěvnosti | Webhosting | KuponPlus | Ubytování ČR | KontaktyFirem.cz | Firmy G6 | InternetLink.cz | Katalog firem zdarma - Firemní.net | Klub Dr. Nona | Archea | BJB | CZECH B2C | Digitální obchodník | Plná peněženka | Brandell | TWISTO |